تاریخ: ۱۳۹۹/۳/۲۹
تقویم آموزشی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی
تقویم آموزشی جامع نیمسال اول، دوم و تابستان سال تحصیلی 1400-1399 این دانشگاه ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، تقویم آموزشی جامع نیمسال اول، دوم و تابستان سال تحصیلی 1400-1399 از سوی دکتر مختار جلالی جواران به روسای واحدهای استانی این دانشگاه ابلاغ شد.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی ضمن ابلاغ تقویم آموزشی جامع نیمسال اول، دوم و تابستان سال تحصیلی 1400-1399 به روسای واحدهای استانی این دانشگاه، بر رعایت زمانبندی و تمهیدات لازم در این خصوص تاکید کرد.