حدیث روز

  • خداوند ایمان را برای پاکی از شرک و عدل و داد را برای آرامش دلها واجب نمود.

    حضرت فاطمه(س)

نکات امدادی

  • در هر خانواده ایرانی، یک امدادگر

  • در هنگام برخورد با مجروحين و مصدومين در صورتيكه آموزش هاي لازم را نديده ايد ، از اقدامات نسنجيده خودداري کنيد تا از صدمات بيشتر به مصدوم جلوگيري گردد

  • در برخورد با مصدومين حوادث قبل از انجام هر گونه اقدامي با اورژانس يا نيروهاي امدادي تماس بگيريد

  • سعي كنيد در اسرع وقت آموزش كمك هاي اوليه را فرا بگيريد